KRONOS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Geologiczne Sp. z o.o.
USŁUGI GEOLOGICZNE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA, DOKUMENTOWANIA I WYDOBYCIA KOPALIN
Strona Główna Oferta Doświadczenie Oprogramowanie Kontakt
 
Geologia naftowa
»
Geologia złożowa
»
Geotechnika
»
Georadar
»
Sejsmika
»


Geologia złożowa:

   

   Obsługa geologiczna kopalń kopalin objętych własnością gruntową, takich jak kruszywa naturalne, torf, iły, wapienie oraz bursztyn. Wykonywanie i obsługa geologiczna wierceń do 30 m pod poziomem terenu w celu poszukiwania, rozpoznania i udokumentowania złóż kopalin. Wyniki wierceń uzupełniamy badaniami laboratoryjnymi jakości kopaliny oraz pomiarami georadarowymi, które w tym przypadku stanowią podkład pozwalający na dokładną i bezbłędną korelację profili otworowych. Dzięki połączeniu danych punktowych z otworów oraz profili georadarowych zapewniamy najlepszy możliwy stopień rozpoznania budowy geologicznej złóż oraz ich zasobów i jakości kopaliny.

Oferujemy:

1) Opracowanie projektów poszukiwania i rozpoznania złóż kopalin.

2) Obsługę geologiczną i dozór geologiczny podczas realizacji robót.

3) Opracowanie dokumentacji geologicznych.

4) Opracowanie projektów zagospodarowania złóż.

5) Opracowanie planów ruchu zakładów geologicznych lub projektów technicznych wydobycia dla koncesji wydawanych przez Starostów Powiatowych.

6) Opracowanie dokumentów bezpieczeństwa zakładów górniczych.

7) Obsługę geologiczną zakładów górniczych.

8) Opracowanie  operatów ewidencyjnych zasobów.


Przedsiębiorstwo Usługowo-
Geologiczne KRONOS Spółka z o.o.
ul. Astrowa 10
80-690 Gdańsk
tel: +48604953250
tel/fax: +48(58)3034293
e-mail: kronos@pnet.pl
tworzenie stron
Usługi geologiczne, poszukiwania naftowe, opracowanie i analiza projektów oraz dokumentacji geochemicznych, geologicznych, geofizycznych, zasobowych. Realizacja i interpretacja pomiarów georadarowych.