KRONOS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Geologiczne Sp. z o.o.
USŁUGI GEOLOGICZNE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA, DOKUMENTOWANIA I WYDOBYCIA KOPALIN
Strona Główna Oferta Doświadczenie Oprogramowanie Kontakt
 
Geologia naftowa
»
Geologia złożowa
»
Geotechnika
»
Georadar
»
Sejsmika
»


Pomiary georadarowe:

  

   Pomiary georadarowe to relatywnie nowa metoda badania gruntu. Za jej pomocą możemy:

1) Rozpoznać budowę geologiczną osadów.

2) Prowadzić poszukiwanie oraz rozpoznanie złóż kruszywa naturalnego, iłów, torfu,  wapienia lub bursztynu.

3) Prowadzić poszukiwania archeologiczne, poprzez identyfikację fundamentów, pustek, miejsc pochówku, tuneli lub innych śladów spowodowanych zmianą struktury gleby.

4) Identyfikować elementy infrastruktury, takich jak kable, rury, mury oporowe i inne obiekty.

5) Identyfikować poziom wód gruntowych.

6) Wskazać miejsca oraz zasięg rozluźnień gruntu, które powstały w wyniku szkód górniczych, podtopień lub podmyć.

7) Wykonywać pomiary kryminalistyczne, poszukiwać skrytek, miejsc ukrycia zwłok lub zrabowanego mienia.

8) Rozpoznawać głębokość i miejsca posadowienia pali oraz sposób posadowienia fundamentów.

9) Rozpoznać sposób zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

10) Identyfikować i mierzyć zasięg pęknięć oraz innych uszkodzeń konstrukcji budowlanych.

11) Badać stan podbudowy oraz nawierzchni dróg.

12) Badać stanu podbudowy torowisk.

13) Wykonywać pomiary geotechniczne gruntu pod budowę rurociągów.

14) Badać stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór.

15) Rozpoznawać głębokości zbiorników oraz miąższości osadów dennych.

16) Identyfikować powierzchnie odkłucia oraz pełzania osadów.

17) Dokumentować erozję klifu.

18) Badać stan obudowy oraz izolacji betonowej drogowych i kolejowych tuneli.

   W swojej pracy stosujemy aparaturę oraz oprogramowania szwedzkiej firmy MALA GeoScience, prekursora oraz lidera w dziedzinie pomiarów georadarowych gruntu. Pierwsze mobilne oraz w pełni funkcjonalne urządzenia firma ta dostarczała już w 1994 roku, jako jedna z pierwszych. Sprzęt firmy MALA GeoScience, charakteryzuje się dokładnością, efektywności oraz niezawodnością.

Pomiary możemy wykonywać do 50 m od powierzchni terenu.Przedsiębiorstwo Usługowo-
Geologiczne KRONOS Spółka z o.o.
ul. Astrowa 10
80-690 Gdańsk
tel: +48604953250
tel/fax: +48(58)3034293
e-mail: kronos@pnet.pl
tworzenie stron
Usługi geologiczne, poszukiwania naftowe, opracowanie i analiza projektów oraz dokumentacji geochemicznych, geologicznych, geofizycznych, zasobowych. Realizacja i interpretacja pomiarów georadarowych.