KRONOS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Geologiczne Sp. z o.o.
USŁUGI GEOLOGICZNE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA, DOKUMENTOWANIA I WYDOBYCIA KOPALIN
Strona Główna Oferta Doświadczenie Oprogramowanie Kontakt
 
Geologia naftowa
»
Geologia złożowa
»
Geotechnika
»
Georadar
»
Sejsmika
»


Badania geotechniczne:

  

   Na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych wykonujemy badania geotechniczne mające na celu rozpoznanie budowy geologicznej profilu gruntu, ustalenie poziomu wód gruntowych oraz  stopnia (Id) lub wskaźnika (Is) zagęszczenia gruntu.

   W tym celu wykonujemy otwory metodą sondowania RKS  oraz sondowania lekką sondą dynamiczną SD-10 do 10 m pod poziomem terenu. W trakcie prac polowych określana jest wytrzymałość na ścinanie i spójność gruntów oraz wytrzymałość na ścinanie gruntów spoistych. Na życzenie klientów, w złożonych warunkach geologicznych, możemy wykonać również sondowanie obrotowe SLVT sondą stożkowo-krzyżakową w celu wyznaczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie.

Oferujemy:

1) Rozpoznanie profilu geologicznego.

2) Ustalenie poziomu wód gruntowych.

3) Wiercenie obrotowe lub metodą RKS do 10 m.

4) Sondowania dynamiczne.

5) Sondowania obrotowe SLVT.

6) Analizy stopnia zagęszczenia gruntu.

7) Polowe analizy wytrzymałości na ścinanie.


Przedsiębiorstwo Usługowo-
Geologiczne KRONOS Spółka z o.o.
ul. Astrowa 10
80-690 Gdańsk
tel: +48604953250
tel/fax: +48(58)3034293
e-mail: kronos@pnet.pl
tworzenie stron
Usługi geologiczne, poszukiwania naftowe, opracowanie i analiza projektów oraz dokumentacji geochemicznych, geologicznych, geofizycznych, zasobowych. Realizacja i interpretacja pomiarów georadarowych.