KRONOS Przedsiębiorstwo
Usługowo-Geologiczne Sp. z o.o.
USŁUGI GEOLOGICZNE W ZAKRESIE POSZUKIWANIA, DOKUMENTOWANIA I WYDOBYCIA KOPALIN
Strona Główna Oferta Doświadczenie Oprogramowanie Kontakt
 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                                             

Geographix - Pakiet oprogramowania firmy Halliburton przeznaczony do analizy i interpretacji geologicznej.  W jego skład wchodzą następujące, wykorzystywane przez nas specjalistyczne programy:

 

Coordinate System Manager – systemy odwzorowania przestrzennego. Istnieje możliwość definicji dowolnego układu projekcji geodezyjnej według życzenia zleceniodawcy. Tej elastyczności narzędzia nie sposób przecenić, szczególnie jeśli pomimo postępującej unifikacji zleceniodawca ma szczególne i wyjątkowe oczekiwania.

 

 

GeoAtlas – opracowanie map odwzorowujących strukturalno-tektoniczne powierzchnie zinterpretowane i opracowane w pozostałych modułach pakietu Geographix.  Oprócz edycji grid’ów oraz map izoliniowych GeoAtlas umożliwia różnorodne operacje matematyczne z ich wykorzystaniem, w tym obliczenia wolumetryczne, kalkulację miąższości warstw, superpozycję, kalkulację trendów oraz rozkładu lateralnego  dowolnego parametru.

 

 

LandNet – morfologia oraz powierzchniowe elementy infrastruktury.  Jak ważne jest  łatwe dowiązanie elementów wgłębnej budowy geologicznej z istniejącymi lub planowanymi elementami infrastruktury wie jedynie ten, kto zmierzył się już z tym problemem.  LandNet umożliwia nam umieszczenie w bazie oraz prezentację  na dowolnej mapie GeoAtlas dowolnego elementu infrastruktury oraz    każdego elementu budowy morfologicznej.

 

LeaseMap – baza danych koncesyjnych. Umożliwia gromadzenie oraz wizualizację danych administracyjnych, granic koncesji ich historii oraz informacji na temat ich aktualnych operatorów.

 

LogM – analiza sejsmogramów syntetycznych, korelacja danych otworowych z materiałem sejsmicznym.

 

Prizm – geologiczna i petrofizyczna interpretacja danych otworowych. Oprogramowanie umożliwia integrację oraz interpretację wszystkich danych zebranych w otworach. Między innymi są to pomiary geofizyczne, dane litologiczne, stratygraficzne, geodezyjne, produkcyjne i wiele innych.

 

 

 

SeisBase – baza danych nawigacyjnych profili sejsmicznych oraz pomiarów georadarowych.

 

 

SeisVision – interpretacja materiałów sejsmicznych 2D i 3D oraz pomiarów georadarowych.  Umożliwia interpretację strukturalno-tektoniczną horyzontów oraz granic stratygraficzno-litologicznych w domenie czasu oraz głębokości.

 

 

 

WellBase – baza danych otworowych. Pozwala na gromadzenie i analizę danych otworowych. Między innymi są to dane administracyjne, geodezyjne, pomiary geofizyczne, dane litologiczne, stratygraficzne, petrofizyczne, pomiarowe i eksploatacyjne.

 

 

Xsection – korelacje i przekroje geologiczne. Umożliwia integrację danych strukturalno-tektonicznych, sejsmicznych lub georadarowych, geofizycznych i  litologiczno-stratygraficznych na przekrojach geologicznych.

 

 

 

VIP

Symulator  firmy Landmark Halliburton, pozwalający na budowę, analizę i weryfikację modeli geologicznych złóż węglowodorów oraz prognozowanie i optymalizację ich wydobycia.

 

 

 

Estimator

Oprogramowanie do wstępnej  oceny ekonomicznej projektów naftowych przed opodatkowaniem.

 

 

Surfer

Oprogramowanie firmy Golden Software wykorzystywane do opracowania, gridowania oraz wizualizacji powierzchni geologicznych w postaci map. Oprogramowanie pozwala tworzyć wielowarstwowe lub przestrzenne modele obrazujące budowę geologiczną rejonu badań.

 

Grapher

Oprogramowanie firmy Golden Software wykorzystywane do opracowania wykresów, rysunków i przekrojów geologicznych.

 

 

 

Didger

Nie martw się jeśli dysponujesz danymi i informacjami  na papierze. Ocyfrujemy je dla Ciebie i opracujemy w tak byś otrzymał je w postaci cyfrowej. W tym celu wykorzystujemy oprogramowanie Didger  firmy Golden Software.

 

Corel

Znane graficzne oprogramowanie wykorzystywane w naszym Przedsiębiorstwie do opracowania graficznego rysunków, profili i  załączników.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-
Geologiczne KRONOS Spółka z o.o.
ul. Astrowa 10
80-690 Gdańsk
tel: +48604953250
tel/fax: +48(58)3034293
e-mail: kronos@pnet.pl
tworzenie stron
Usługi geologiczne, poszukiwania naftowe, opracowanie i analiza projektów oraz dokumentacji geochemicznych, geologicznych, geofizycznych, zasobowych. Realizacja i interpretacja pomiarów georadarowych.